UN STRIGĂT CĂTRE SURORILE SI FRAŢII ROMÂNI

„Dezastrul din sănătate”…….
„Cum a supravietuit o parte din bebeluşi la 200 de grade C’’…
„Cum trăiţi din 450 ron pe lună?!….
„Ahmadinejad ameninţă cu o ripostă „planetară” în cazul în care Iranul este atacat”…
„Moscova ar putea sancţiona economic România”….
„Autorităţile vor cărţi de identitate biometrice”…..

Am pus într-o ordine aleatorie câteva din titlurile presante, şocante, devastatoare, cu care presa din ultimele zile, la fel ca cea din ultimii 20 sau doi ani, ne asaltează. Indiscutabil, „gura” presei scrise şi virtuale scuipă de multe ori gunoaie şi lături, imoralitate, blasfemii şi instigare la „revolte inutile”, toate controlate si dirijate din „întunericul iluminaţilor”.

âeastă „intoxicare” bine ticluită şi gândită cu mulţi ani înainte, având şi o „bătaie lungă”, pentru mulţi ani de aici înainte, este „piatra de poticnire” în ultima perioadă pentru grupări de creştini, care fie din ignoranţă, fie din „umanism exacerbat”, au pornit în mass-media o campanie ruşinoasă de denigrare a Duhului Adevarat al Bisericii lui Hristos, adevăratul Duh, care a menţinut relaţia între omul căzut şi cel sfânt. âesta este duhul mărturisitor, duhul martirilor pentru Hristos.

De 2000 de ani adevărul istoric şi duhovnicesc al Bisericii se mărturiseşte şi se ocroteşte prin sângele mucenicilor!!!

Cu tot respectul faţă de unele feţe bisericeşti cât şi de ucenicii acestora, care au început să împânzeasca şi să „intoxice” presa scrisă şi virtuală cu citate din Sfinţii Părinţi cu bună ştiinţă scoase din context, lansez tuturor acestora cât şi tuturor cititorilor şi ascultătorilor lor întrebarea:

Exista măcar un exemplu în 2000 de ani de creştinism, de sfânt, sau de om credincios si simplu din popor, care în confruntare cu puterea politică, cu „sistemul pervertit” al timpului în care a trait să fi facut cel mai mic pogorământ sau compromis pentru aşa zisa pace, dragoste, înţelegere?… Aşa cum în mod total eronat şi sfidător faţă de sângele mărturisitorilor de acum 2000 de ani se încearcă acum să se impună bietului popor român.

Oare chiar trebuie să vedem”urâciunea pustiirii la locul cel de cinste”™”™ pentru ca să ne trezim din somnolenţa distrugătoare în care lâncezim ca neam? Oare să fie aşa de închişi ochii duhovniceşti ai neamului român , încât să fie nevoie de „sfaturi” şi de „spovedanii publice” prin paginile de internet?!

Să luăm un astfel de exemplu:

Observ că unii fraţi au obsesia sistemului de care trebuie să se rupă, parcă s-ar crede în „Matrix”… Ori, prin chiar modul obsesiv cum se raporteaza la sistem, ei sunt dependenţi de sistemul cu care se luptă. Altfel spus, ceea ce este foarte grav, după părerea mea, au transformat sistemul într-un scop al vieţii, într-un fel interiorizându-l căci se gândesc mereu la el. Cred că sunt, în felul lor stăpâniţi de sistem, în loc să încerce să devină temple ale Duhului Sfânt.

Rostul vieţii noastre trebuie să fie Hristos. Nu sistemul este cel care mă împiedică însă, în cele din urmă, să-l descopăr pe Domnul aşa cum este, ci neputinţele şi păcatele mele. Bineînţeles că sistemul are şi el rolul lui malefic, în sensul că stimulează aceste păcate şi neputinţe, şi încearcă să inverseze binele şi răul. Dar, omul fiind chip al lui Dumnezeu, chiar dacă profund desfigurat, este cel care are ultima decizie, în alegerile pe care le face. De aceea cred că nouă ni se cuvine a fi „stăpâniţi” neîncetat de dragostea pentru Hristos, după cum spune Sf. Ap. Pavel: ce ne va despărţi pe noi de Domnul? Nici stăpâniile, nici începătoriile, nici îngerii din ceruri, nici viaţa, nici moartea nimic nu ne va putea rupe pe noi de dragostea Domnului (citatul e aproximativ, dar îl găsim prin epistola de la romani). pr. Tudor Ciocan

Tot respectul meu pentru cuvintele adevărate, din adânc de inimă creştină ale acestui părinte. Doar că nu ăsta e subiectul nostru. La drept vorbind, fraţi creştini, consumatori de „credinţă virtuală” credeţi că rolul unui blog, al unui site, al unor „navigări virtuale”, fie şi prin Vieţile Sfinţilor Părinţi, este de a întări sufletele? De a crea omul duhovnicesc? De a ajunge la virtuţi şi adâncimi creştine? Cel ce crede aşa, iertată-mi fie îndrazneala, dar se află într-o mare înşelare !

Nu, fraţi creştini! Culturalizarea şi înduhovnicirea pe internet  este  manevra  cea mai  derutantă şi înşelătoare prin care diavolul a întins o cursă creştinilor adevăraţi…poate, poate vor cădea definitiv! Să nu fie!

Iată ce ne spune în continuare pr. Tudor Ciocan :

Armaghedonul va fi, la un moment dat, nu este nici urmă de îndoială. Cel care va conduce însă lupta finală, cea cu antihristul- stăpânitorul mincinos al lumii acesteia, va fi Domnul. Ferice de cei care atunci vor fi alipiţi prin despătimire şi prin dragoste sinceră de Hristos! âeia vor fi cei care se vor mântui, iar nu cei care acum îşi închipuie că sunt mari eroi, dar care se complac acum în adânci şi prea subţiri patimi!

Dumnezeu să ne ajute să ne trăim viaţa astfel încât să-i bineplăcem lui, ca voia noastră cea mai adâncă prin harul lui să se transfigureze desăvârşit şi să devină voia lui cea preasfântă, atotînţeleaptă şi atotbună!

Cuvinte simţite, trăite, adevărate, spuse din adâncul unei inimii creştine trăitoare. Doar că nu aici şi nu acum! âeste îndemnuri, aceste adevăruri trebuiau strigăte din amvoanele bisericilor. Dacă nu s-a putut în anii de opresiune comunistă, măcar de 20 de ani de aşa-zisă libertate, poporul român putea să aibă starea de trezvie a Sfinţilor Părinţi, măcar la 85% din populaţie, care se declară ortodox-activă. Dar ceea ce se predică prin bisericile noastre aduce perfect a limbaj de lemn, limbaj virtual într-o lume virtuală!

Iată  alt exemplu de data asta mai smintitor:

„Autolatria, ipocrizia È™i duplicitatea celor ce trăiesc şi ”emit” asemenea… atitudini sunt, din nefericire, în păruta lor mucenicie imaginară anti-cip şi anti-sistem, boli foarte grave care le compromit orice mărturisire şi lucrare misionară reale. Păcat că şi pe părintele Justin îl manipulează şi-l antrenează în asemenea exagerări care numai mărturisitoare nu sunt (aşa mi-a spus Părintele Adrian Făgeţeanu săptămâna trecută). – pr. Mihail Stanciu

Păcat că şi părintele Mihail Stanciu este manipulat şi manipulează la rândul său mulţi oameni adevăraţi, îndemnându-i pe bieţii credincioşi la atitudinea „struţului” şi la o „alipire duhovnicească” – n.n.


NO COMMENT!

Pr. Stanciu, continuă:

Da, actele biometrice cu sau fără cip rfid pregătesc dependenţa şi robia voită! A omului de un sistem politic-economic-social-educaţional-medical şi alimentar bazat pe nişte legi din ce în ce mai anticreştine şi antiumane, sistem care va restrânge treptat multe din libertăţile personale sub pretextul siguranţei (inter)naţionale şi chiar globale. Mai întâi, ele ni se vor oferi, apoi impune, ca un ”cadou” din partea sistemului care ne vrea binele mai bine ca noi. Concluzia este clară: ele trebuie evitate şi respinse cu aceeaşi măsură cu care evităm şi respingem toate păcatele pe când o dezbatere de anvergura actelor cu cip despre cum să ne creştem copiii (viitorul neamului) protejându-le inocenţa, copilăria şi mintea intregi?

Dar mie altceva mi se pare mai suspect şi mai grav. Să bravezi înainte de termen, anunţându-ţi şi vrăjmaşul ce vrei să faci, cu cine, cum şi unde să te refugiezi ca să te aperi de atacurile lui încă nedeclanşate, mi se pare chiar o dovadă de prostie crasă… nu înţeleg de ce trebuie să spui ce ai de gând să faci când nu te forţează nimic, decât nerăbdarea isterică a unor bloggeri anti-sistem care fac tocmai iscodirea cea bineplăcută… sistemului. Sau ei sunt tocmai agenţi ai sistemului şi aplică metoda felinarului aruncând momeala pentru aflarea victimelor, a pulsului şi a vigilenţei lor? Maare atenţie, fraţilor! Nu trebuie să ne consumăm energia cu informarea la zi a invaziei răului şi cu plăsmuirea de scenarii omeneşti de salvare, ci să lucrăm real, pe viu, poruncile lui Hristos şi să ne unim cu el în cuminţenie şi ascultare în biserica lui sfântă ortodoxă.

Nici unul dintre sfinţii apostoli, prooroci şi mucenici, nu şi-au pregătit nici trâmbiţat dinainte prelegerile înaintea călăilor sau a prigonitorilor, ci însuşi duhul sfânt le ascundea viitorul, îi întărea în timp şi îi învăţa să vorbească numai în momentul mărturisirii lor martirice, tocmai pentru a-i feri de mândria cu care şi diavolul căuta să-i muşte ca să-i piardă la final…”

Da, într-adevăr! Mare atenţie fraţilor români, căci a venit vremea maturităţii creştine, care nu se poate obţine nici din fotoliu în faţa televizorului, nici din piscine şi hoteluri, nici din „turismul religios”, dar nici din predici şi articole bine ticluite în pagini de internet!

Am început acest articol cu cele mai devastatoare titluri din presa românească de acum câteva zile, tocmai pentru a sublinia, dacă mai era nevoie, primejdiile majore prin care trece toată suflarea omenească! Nu numai neamul românesc! Pentru un creştin autentic, pentru un creştin care  îl doreşte pe Dumnezeu „aşa cum doreşte cerbul izvoarele apelor” (Ps. 41), moartea lui şi a celor dragi nu poate fi decât dorinţa supremă!

„Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi veni şi mă voi arăta feţei lui Dumnezeu?” (Ps. 41)

Dar pentru un creştin adevărat, un creştin autentic, nu unul virtual din baza de date de pe facebook, lupta împotriva antihristului începe din prima spovedanie, din primele lacrimi de pocăinţă, din primele milostenii şi primele fapte bune şi mai ales prin exemplul personal de viaţă către toţi oamenii cetăţii!!!

Cel puţin aşa a fost în viaţa mea, plină de păcate şi patimi grele. Pentru mine apocalipsa a început în ziua  botezului, atunci am realizat că Dumnezeu e  viu în inima mea, mă iubeşte, mă iartă şi mă aşteaptă! Cine a înţeles şi a trait în adâncul inimii acest adevăr indestructibil, nu are cum să pună în balanţă pe de  parte: case, maşini, apartamente, facultăţi, bunuri materiale de tot felul (obţinute prin grija deosebită a sistemului, care ne pune la dispoziţie microciparea vieţii) şi de cealaltă parte mântuirea dăruită de Hristos!
âest lucru a fost pentru mine (fată de 33 de ani, plină de păcate, dar şi de bani, poziţie socială, admiratori, apartamente, bijuterii etc.)  focul sacru, lumina sfântă care mi-a călăuzit paşii şi mi-a înfierbântat mereu inima! Şi mai înainte să vină actele biometrice şi cipul în locul chipului, eu am renunţat cu bucurie nespusă la tot ce însemnă viaţă socială, bunuri  materiale şi am plecat pe drumul îngust al renunţărilor şi al sărăciei pentru a păstra cu mare grijă taina vieţii.

Moartea nu există! Moartea înseamna viata în Hristos! âestea le-am învăţat de la Sfinţii Părinţi, de la marii duhovnici ai ţării, dar şi din propria mea trăire în Hristos, nu de pe internet! (pe internet sunt doar ştiri, comentarii, bârfe…)
Dragi  creştini, purtaţi crucea lui Hristos cu dragoste adevărată şi cu spirit de jertfă pentru aproapele şi Hristos vă va dărui CHIPUL… Nu cipul!

Tags:

6 Comments

 1. Un om care iubeşte dreptatea spune:

  Părintele Arsenie Boca, văzător cu duhul fiind, ne-a zugrăvit un tablou foarte clar al lumii de azi, al vremurilor în care ne aflăm acum. Şi a făcut acest lucru pentru ca noi, cei care trăim aici şi acum, să nu ne rătăcim. Pentru că mulţi dintre noi trăim cu ochii închişi, sau trăim într-o lume plăsmuită de propria noastră imaginaţie, bolnavă uneori.
  Dacă citim cu atenţie zicerile profetice ale Părintelui Arsenie Boca, vom vedea exact unde ne aflăm şi mai important, cu ce ne confruntăm noi creştinii acum.
  Au apărut prin intermediul internetului tot soiul de indivizi, mari apologeţi unii, alţii mari luptători cu sistemul, iar alţii mari luptători cu nevăzutul, sau întru cuvânt războinici.
  Să o luăm în ordine inversă. Ia uitaţi ce fac ăştia aici, călăuziţi fiind de mentorul lor de la Antim, de care pomeneaţi şi sfinţia voastră. Iată ultimul articol:
  http://www.razbointrucuvant.ro/2010/09/04/ispitirea-lui-dumnezeu-dracul-teolog-si-inselarile-care-dezbina-biserica-in-numele-lui-dumnezeu/
  âeşti războinici întru cuvânt spală creierele creştinilor, folosindu-se, ca o culme a neruşinării, una absolută, tocmai de scrieri aparţinând Sf. Părinţi, scoase din context şi din cale afară de rău intenţionat răstălmăcite. âeşti tăvălugitori de conştiinţe şi-au făcut din scrierile de la Sf. Părinţi, după capul lor răstălmăcite şi aiurea folosite, precum şi din ziceri ale unora aflaţi, ca şi ei, în slujba marii ierarhii bisericeşti, un fel de tăvălug pe care-l folosesc să niveleze creierele creştinilor ortodocşi. âeste lucruri le-a observat şi un Părinte, care i-a numit, pe bună dreptate, tâlhari întru cuvânt.
  În articolul de mai sus, toţi cei care citesc şi vor să înţeleagă cele ce sunt scrise în Sfânta Scriptură sunt categorisiţi drept protestanţi. Secole de-a rândul, Biblia a fost ţinută ascunsă de ochii omului de rând prin diverse metode, pornind de la lipsa traducerilor şi până la menţinerea în stare de analfabetism a maselor, tocmai cu scopul de a nu vedea că cele ce sunt scrise de la Dumnezeu nu prea concordă cu cele ce fac slujitorii Bisericii.
  Iar astăzi când omul poate să citească, i se spune că nu este bine să citească el aşa de capul lui. E un mare păcat să citeşti. Numai aşa-zişii slujitori ai Bisericii trebuie să citească Sf. Scriptură, restul prostimii trebuie să primească dumicatul mestecat gata. Ca să nu cumva să se trezească şi să dea de pământ cu cei care calcă în picioare cele ce sunt scrise acolo.
  Măi dragi tovarăşi de la razbointrucuvant, Duh Sfânt am primit şi noi la Sfântul Botez. Nu vă mai obosiţi să citiţi voi pentru noi, dimpreună cu mentorul vostru de la Antim şi împreună cu ierarhia vândută masoneriei şi ecumenismului, în slujba căreia vă aflaţi. S-a umplut ţara de năimiţi, precum bine a prorocit Părintele Arsenie Boca.
  Atitudinea aceasta medievală n-o mai reînviaţi voi acum în plin sec XXI, ca s-o folosiţi în slujba meschinelor voastre interese. Cel mult o să măriţi numărul sectanţilor din România, aşa cum au făcut şi până acum mai marii BOR. Pe Înaltul Bartolomeu Anania, care a introdus note şi comentarii pe marginea textului biblic, tocmai pentru ca omul de rând să priceapă şi să se lumineze, voi ar trebui să-l împuşcaţi, că tot sunteţi războinici.
  Se deduce de aici şi o atitudine extrem de păguboasă ce s-a încetăţenit în rândul clerului, conform căreia mireanul este doar o oaie proastă care trebuie împinsă de la spate şi doar mulsă. Omul de rând este total desconsiderat, el nu are nici un cuvânt de spus în viaţa Bisericii din care face parte, pe el nu-l ascultă nimeni atunci când are cu adevărat ceva de spus. Şi această atitudine sapă adânc la temelia Bisericii Ortodoxe.
  Alţii, precum ziceam, sunt mari luptători cu sistemul. De pildă acest Saccsiv, care mai nou, pe blogul său, face „dimascarea” în stil Piteşti a maicii Siluana. http://saccsiv.wordpress.com/2010/09/02/monahia-siluana-vlad-cam-pro-acte-cu-cip-pro-fatima-si-%e2%80%9esfanta%e2%80%9d-tereza-si-cam-prea-apropriata-de-habaucul-serafim-pantea-cel-ce-l-numea-pe-parintele-iustin-parvu-%e2%80%9esatana/
  După ce dau bine cu pietre, adunătura de inchizitori îi pune maicii Siluana şi ştampila de eretică. Asta ca să fugă de ea tinerii, pe care i-a salvat cu miile până acum şi i-a adus la Dumnezeu. âest măgar apocaliptic ce-şi spune Saccsiv, el câţi tineri a salvat cu pagina lui? Va da socoteală pentru sufletele pierdute, pentru că unii tineri acum poate vor fugi de maica Siluana şi se vor rătăci.
  În fine, cioacă apologeticum, un exponent de seamă al fundamentalismului religios apocaliptic, ce îndeamnă la dezordine socială prin fuga în păduri şi prin munţi, mai mult rău decât bine a făcut în lupta împotriva actelor biometrice. A publicat de capul lui documente ale M. Petru Vodă şi înregistrări făcute pe sub masă, parcă tocmai cu scopul de a produce dezbinare şi a-l lăsa pe Părintele Iustin tot mai singur în această luptă.

  Însă Părintele Arsenie Boca, văzând cu zeci de ani înainte toate ce le trăim noi azi şi văzând şi rătăcirea şi dezbinarea în care trăim, ne-a arătat clar unde ne aflăm şi ne-a arătat pentru ce trebuie să luptăm.
  Zice: „În veacul al VIII-lea al erei creştine a fost, printre altele, o mare luptã pentru icoane. A trebuit un sobor ecumenic, ultimul sobor, al VII-lea, sã apere cinstirea sfintelor icoane. Atunci erau iudeii care pârau icoanele la împãraţi, precum că sunt chipuri cioplite şi închinare la lemne. Deşi atunci s-a pus capãt rãutãţii şi multe veacuri icoanele au fost în cinste, astãzi iarãşi li se gãseşte vinã. Atunci li se zicea că-s o închinare greşitã lui Dumnezeu. Azi vina lor e cã amintesc de Dumnezeu. Dar mai e o icoanã în primejdie: icoana lui Iisus, pe care o avem în noi, în fiecare, cãci de la Botez fiecare suntem destinaţi sã fim o icoanã a lui Iisus. Împotriva acestei icoane a lui Iisus în noi se dã azi o luptã mai vrãjmaşÃ£ ca odinioarã împotriva sfintelor icoane. Se dã o luptã împotriva icoanei omului! Unde-i sunt apãrãtorii!?” – http://vlad-mihai.blogspot.com/2010/09/din-zicerile-parintelui-arsenie-boca.html
  Într-adevăr, icoana lui Iisus Hristos în noi trebuie astăzi să fie înlocuită cu 666, numărul lui satan. Şi-a pus satan ştampila lui, 666, pe alimentele ce le consumăm, (de unde atâtea cancere acum, ne întrebăm), pe toate bunurile noastre, chiar şi pe cărţile sfinte ce se tipăresc acum. Urmează să pună 666 şi pe numele nostru de botez. Chipul lui Iisus Hristos din noi trebuie să dispară.
  Azi „se dă o luptă împotriva icoanei omului” ne spune Părintele Arsenie Boca. Şi tot el întreabă: „Unde-i sunt apărătorii?”
  Până la pecetluirea finală multă vreme va mai fi. Până atunci însă suntem datori să păstrăm icoana lui Iisus în noi neluând actele cu cip, nepunând 666 pe numele nostru de botez. Dacă o vom face, vom fi pierduţi ca neam, nu vom mai apuca vremurile din urmă. Şi vom pierde şi sufletele noastre.

 2. iuly_an spune:

  Va rog sa ma iertati ca deranjez,dar vreau sa va cer parerea in legatura cu spusele Parintelui Ilarion Argatul extrase din cartea „Viata parintelui Ilarion Argatu” daca nu ma insel si scrisa de fiul Parintelui,Alexandru Argatu.Dar nu mai stiu ce editie pt ca am imprumutat-o de la o cunostinta.”””GOLICIUNILE PE CARE LE VEDETI PESTE TOT:IN ZIARE,REVISTE, LA TELEVIZOR SUNT PUSE SPECIţ CA OMUL VAZANDU-LE SA-I STRICI MINTEA,IAR VIOLENTA PE CARE O ARATA EI IN FILM SAU LA STIRI,E PUSA SPECIţ CA SA-I STRICE OMULUI INIMA SI ODATA CASTIGATE ACESTEA POTI SA-L CONDUCI PE OM CUM VREI.TOATE RELELE SE ARATA SPECIţ,CA DIN LIPSA DE CREDINTA SA INTRE DIAVOLUL…. CAND VOR FI PECETLUITI, SE VA INTAMPLA IN FELUL URMATOR: cei care au lucrat cu mintea,cu intelectul,cu propaganda,cu gura,impotriva lui DUMNEZEU le va aparea pe frunte pecetea lui Anitihrist „666”³ ;cei care au lucrat cu bratele si au alergat cu picioarele impotriva lui DUMNEZEU le va aparea si pe maini pecetea lui antihrist „666”³.DECI, NIMENI NU LE PUNE NICI O STAMPILA,SAU SA LE FACA CU LASER CI VA APAREA PUR SI SIMPLU PE MAINI SI PE FRUNTE.UNII SE VOR INGROZI,CAND SEMNUL DE PE MAINI SI FRUNTE LE VA CONFIRMA CA SUNT INSEMNATI CA FII AI LUI antihrist SI VOR INCERCA SA SCAPE DE ACEST SEMN FACAND OPERATIE,EXTRAGAND BUCATA DE PIELE CU PECETEA,DAR VOR VEDEA CA PECETEA ESTE IMPRIMATA SI PE OS,IAR PRIN PIELEA NOUA CU CARE VOR ACOPERI PECETEA DE PE OS VA PATRUNDE DIN NOU PECETEA SI NU VOR PUTEA SA SCAPE DE EA.ACESTIA SE VOR INGROZI SI MAI TARE INCERCAND SA-SI PUNA CAPAT ZILELOR SI NU VOR PUTEA.DUMNEZEU va lua moartea de pe pamant in acele clipe grozave.Se VOR ARUNCA IN LAMA CUTITULUI SI VOR VEDEA CA LAMA CUTITLULUI SE INDOAIE,FUNIA SE VA RUPE,GLONTUL VA FI CA DE MAMţIGA,PIATRA SI FUNDUL PRAPASTIILOR CA DE CEARA MOţE,MUSCATURA FIARELOR SI A TARATOARELOR DIN ADANCURI VA FI USTURATOARE CA DE MOARTE SI NU VOR PUTEA SCAPA DE CHINUL CE VA FI.ACESTA va fi un „vai”.””Pr. ILARION ARGATU””” In situatia in care credeti ca e vreo greseala sau face rau comentariul,il puteti sterge.Va rog sa ma iertati ca va dau de lucru.DOAMNE ajuta!

  • ţEX spune:

   Are dreptate Parintele Argatu -numai ca se interpreteaza asa: Cei cu numarul lui antihrist pe frunte sunt cei care gandesc totul in „spiritul lui antihrist” adica nu au mila si sunti sclavii banului si viciilor, umilesc pe altii etc., iar semnul pe mana inseamna a face actiuni in modul cum gandesti adica in felul de mai sus.Cand mintea si actiunea ta vor fi ocupate cu gandurile rele de mai sus atunci vei avea „inscrise pe frunte si pe mana” semnul lui antihrist adica vei fi al Lui. Si nu va fi nevoie sa apara sau sa le imprime cineva pentru ca ele se vor vedea „dupa roadele pe care le dai”. Odata ajunsi in situatia asta, acei oameni, nu se vor rusina ba din contra vor fi mandrii si la nevoie, daca este trendy, isi vor tatua cu placere semnul ca se se vada cine sunt …..daca mai era nevoie.

 3. crestinortodox spune:

  PENTRU CEI CARE LUPTA IMPOTRIVA ACTELOR BIOMETRICE SI MICROCIPULUI SI IMPOTRIVA MASONILOR SI NOI ORDINI MONDIţE SATANISTE SA INTRE PE ID DE MESS. AparamOrtodoxia .Si cu pretul vieti daca este nevoi …..cu o moarte oricum suntem datorii

 4. un mirean spune:

  Nu are nici o legatura cu articolul, dar merita ascultat:

  http://ramurainflorita.blogspot.com/2010/10/noi-ne-facem-viata-frumoasa-oana-pellea.html

  Doamne ajuta

 5. cristina spune:

  Daca tot se cunosc atitea profetii despre cipuri si pecetetea lui Antihrist de ce poporul nostru a acceptat documentele biometrice in frunte cu patriarhul mason daniel? DE ce in bisericile ortodoxe la slujbe nu sint informati si sfatuiti oamenii cu privire la pericolul care ne paste?

Leave a Comment