INFORMATII DIRECTE DESPRE ţ TREILEA TEMPLU DIN IERUSţIM

Shalom şi bun venit la site-ul oficial al Institutului Templului din Ierusalim, Israel. Institutul Templului este dedicat fiecare aspect al Templului din Ierusalim, şi a rolului central şi-a îndeplinit, şi va îndeplini încă o dată, în bunăstarea spirituală a ambelor Israel şi toate naţiunile lumii. atinge de lucru la Institutul de istorie a trecut Templului Sfânt, o înţelegere de azi, şi promisiunea Divina a viitorului Israelului. activităţilor Institutului includ educaţie, cercetare şi dezvoltare. Scopul final Institutul Templului este de a vedea Israel reconstrui templul sfânt, pe muntele Moria în Ierusalim, în acord cu poruncile biblice. Vă invităm să citiţi declaraţia de principii. Pentru a afla mai multe despre Institutul Templului, click aici. Vă rugăm să vizitaţi pagina de evenimente, de a menţine actualizat la data de ceea ce este nou pe site.

ACEST SITE spune povestea a templu sfânt în cuvinte şi imagini. Este o poveste care se întinde milenii, de la inceputul creatiei, la stabilirea Sfânt al treilea Templu, astfel cum a prezis de fiecare profet al lui Israel. Astfel, este o poveste încă în desfăşurare, capitolele cele mai interesante fiind scris acum, în vremurile noastre.

Pe acest site, puteţi vedea fotografii ale navelor reale sacru templu care au fost produse de Institutul Templului. Fiecare nava a fost creat de meşteşugari realizat. âeste nave şi articole de îmbrăcăminte preoţească sunt de modă astăzi, în conformitate cu cerinţele exacte biblice, în special pentru utilizarea în viitor Templul Sfânt. Ei aşteaptă ziua în care acestea vor fi denumite în serviciul divin al Templului Sfânt.

Puteţi, de asemenea VIEW Multe dintre picturi în ulei originale comandat şi a creat exclusiv pentru Institutul Templului. âeasta opera de arta relatează istoria templul sfânt şi recreează povestea vieţii de zi cu zi, în Templu cu osteneală precizie şi atenţie pentru detaliu, în conformitate cu Scriptura şi sursele de traditia evreiasca.

Atât Restaurat sacru navelor şi picturile originale vazut pe acest site pot fi vizionate în persoană la expozitie Institutul Templului, „Comori de Templul”, situat în cartierul evreiesc din Orasul Vechi din Ierusalim. Vizitatorii sunt bineveniti!

Puteţi afla mai multe despre istoria şi structura templul sfânt şi despre serviciul divin desfasurate pe parcursul anului şi cu privire la festival trei pelerinajul vizitând seria noastră de studiu Instrumente.

Oamenii de ştiinţă de la Institutul TEMPLUL au dedicat viaţa pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanţa Templului Sfânt în viaţa întregii omeniri, atât Israel şi naţiunile lumii. Institutul urmăreşte să difuzeze aceste cunoştinţe, reaprinde dorinţa şi de speranţă pentru reconstruirea Templului Sfant, pentru a pregăti şi de a ajuta cât mai mult posibil pentru reconstrucţia reale. Pe acest site puteţi vizualiza articole de învăţământ şi eseuri despre templul sfânt, precum şi o arhivă de ştiri şi buletine de ştiri. Asemenea, puteţi abona la newsletter Institutul Templului de e-mail gratuit. De asemenea, sunt disponibile mai multe invataturi video online.

INSTITUTUL TEMPLUL consideră de o importanţă PRIMAR educa despre importanţa majoră a muntele Moria, pe Muntele Templului din Ierusalim, singurul site din lume, care este considerat sfânt de către poporul evreu, şi singurul site din lume care Dumnezeu a ales să restul prezenţa Sa prin instituirea Templului Sfant. Click aici pentru a afla mai multe despre sacru Muntele Templului. Click aici pentru a afla cum de a solicita un tur de pe Muntele Templului în conformitate cu halacha, legea evreiasca, fără călcând pe site-ul real al Templului, care este interzis biblic pentru toţi oamenii, indiferent dacă evreu sau neamuri.

Toţi cei care Rugaţi-vă pentru îndeplinirea profeţii biblice care promit restabilirea Templului din Ierusalim sunt invitaţi şi bun venit pentru a deveni parte din viziunea Institutului Templului, şi cota în aceste eforturi. Vă rugăm să vizitaţi pagina noastră de membru (server securizat) pentru mai multe informaţii despre sprijinirea Institutul Templului şi beneficiile membru.

Vă rugăm să vizitaţi magazinul nostru online, unde veti descoperi o selectie unica de materiale legate de Temple-educaţionale şi de resurse, oferind cărţi, software, postere, picturi si cadouri.

home acasă about despre news ştiri events evenimente study tools instrumente de studiu gallery galerie articles articole temple mt templu MT red heifer junincă roşie donate dona donors wall donatori de perete
contact multimedia terms of use Newsletter Subscription membership members’ login store A lua legatura cu multimedia termeni de utilizare Newsletter Abonamente de membru membrilor login magazin
UTN Internet TV UTN Internet TV Facebook Facebook Twitter Stare de nervozitate youTube Youtube Español Español Mikdash Kids Mikdash Copii

The King is in the field: Where are you?Temple Talk Radio Program: the month of Elul, special time of Divine Will and the „emergency room” of the entire yearLight to the Nations video teaching: The âcuser We Create: Our sages teach that Ã’whoever commits a sin, acquires an accuser for himselfBat Melech video teaching: Modesty: Torah provides a synthesis allowing us to balance and harmonize our internal and external selves, realizing the G-dly image in which we are createdNEWS UPDATE: Temple Institute Slams Planned Brazilian Replica of Holy TempleParashat Eikev: To set down roots in the land of Israel both deep and unassailable Israel must perform the commandments that Gd commanded them. Regele este în domeniul: Unde eşti?Templul Talk Radio Program: luni de Elul, timp special al voinţei divine, iar camera de urgenţă „din intregul anLumina Naţiunilor video de predare: acuzator, putem crea: înţelepţii noştri învaţă că Ã’whoever comite un păcat, dobândeşte o acuzată pentru el însuşiBat predare video Melec: Modestia: Tora prevede o sinteză care ne permite să echilibreze şi armonizarea internă şi externă sinele nostru, realizând-dly imaginea G în care ne sunt createNEWS UPDATE: Institutul Templului Slams planificate brazilian Replica Sfintei TempluluiParashat Eikev: de a stabili rădăcini în pământul lui Israel Israel, atât profundă şi inatacabil trebuie să îndeplinească poruncile pe care Dumnezeu le-a poruncit. It is Torah that weds us to the land of IsraelHundreds of Jews ascended the Temple Mount on Tish’a b’AvTime to BuildJews, Take me to Your Leader… Este Tora care ne căsătoriţi în ţara lui IsraelSute de evrei au urcat pe Muntele Templului b’Av Tish’atimp pentru a construievrei, Duceţi-mă la dumneavoastră Sef … and to His HouseTisha B’Av: Making this Fast the Last FastNEWS FLASH: After 2000 years, FRESH SHOWBREAD is being baked in Israel todaySivuv She’arim: Pledging Our Loyalty to the Temple MountThe traditional sivuv she’arim to take place on Rosh Chodesh Av will include a rally for Jewish rights on the Temple MountThe Temple Institute presents its Annual Youth Conference on the Holy Temple – 5770Houston, Texas, June 17,: The Battle for Jerusalem has Begun! şi la casa luiTisha B’Av: Efectuarea acestei rapide rapide UltimaFlash News: după 2000 de ani, în stare proaspătă SHOWBREAD se coace în Israel astăziSivuv She’arim: promiţând Loialitate noastră de a Templului Muntelesivuv tradiţionale she’arim să aibă loc la Rosh Chodesh Av va include un miting pentru drepturile evreilor de pe Muntele TempluluiInstitutul Templului îşi prezintă anual Conferinţa Tineretului pe templu sfânt – 5770Houston, Texas, 17 iunie: Bătălia pentru Ierusalim a început! Rabbi Richman unplugged in HoustonIntegrating Modern Technology into the Holy Temple: The Temple Institute’s Annual Passover SymposiumI LOVE THE TEMPLE MOUNT: Download a beautiful statement of support now!Dare to Dream/Dare to Build: Obama may be calling for a building freeze in Jerusalem, but the Jewish heart is burning to build!Jewish Response to the Obama Cairo Speech (video) Rabinul Richman unplugged în HoustonIntegrarea Tehnologii moderne în templul sfânt: Institutul Templului Simpozionul anual de PaşteleI Love Muntele Templului: Descărcaţi o frumoasă declaraţie de sprijin acum!Dare to Dream / Dare de a construi: Obama ar putea fi de asteptare pentru o îngheţare a clădirii în Ierusalim, dar inima evreilor este arderea de a construi!evrei Răspuns la Obama la Cairo Speech (video)

Tags:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment