Rugăciunea ortodocşilor pentru un ales al lui Dumnezeu

Deoarece un duh rău pluteşte peste ţara noastră şi vrăjmaşii din afară şi dinlăuntrul ei lucrează cu vrăjmaşul cel mare pentru nefericirea neamului românesc, propunem această rugăciune care să se rostească în fiecare Miercuri şi Vineri şi la fiecare Sfântă Liturghie. Iar cei ce au mai multă râvnă pentru ţară şi neam, s-o zică zilnic, atât în ţară, cât şi în afara hotarelor, oriunde un Român trăieşte şi se roagă pentru Biserică, ţară şi neamul lui. Faceţi să ajungă această rugăciune la toţi fraţii şi surorile voastre în Domnul.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin !

Prea Sfântă Treime, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, certat-ai neamul acesta al nostru cu secetă, boli şi pierderea avuţiei naţionale. Au flămânzit copiii Tăi, Doamne, au pierit bătrânii de mustrarea Ta şi rodul grânelor şi al muncii noastre s-a uscat sau a putrezit prin mânia Ta. În multe feluri ai mustraţ Stăpâne, pe poporul Tău, pe tineri şi pe bătrâni, pe voinici şi pe copilandri, căci toţi am greşit înaintea Ta şi ne-am abătut, am călcat poruncile Tale şi de dreptatea Ta nu ne-am adus aminte. S-a umplut paharul răbdarii Tale şi răuţătile noastre s-au înmulţit mai mult decât grindina şi seceta cu care ne-ai cercat. Ca nişte fii rătăcitori ne-am îndepărtat de Tine, dar azi ne întoarcem asemenea Fiului risipitor şi strigăm către Tine din adâncul inimii noastre îndurerate: Dumnezeul părinţilor noştri, care ai trimis harul şi pacea Ta peste înaintaşii noştri şi precum în vremurile grele ale neamului nostru ai ridicat la nevoie bărbaţi vrednici care au luat pe umerii lor greutăţile poporului, aşa ridică şi acum un bărbat cu suflet mare, gata de orice sacrificiu prin care să se răscumpere păcatele poporului nostru înaintea Ta, Stăpâne.

Dă-i harul Tău, pune în el virtuţile cereşti pe care le dai celor care te iubesc pe Tine şi dă-i binecuvântarea Bisericii Tale întemeiate pe sângele iubitului Tău Fiu.

Fă-l pe dânsul fiu adevărat al Bisericii Ortodoxe, binecuvântat de ierarhi şi iubit de popor că, deplin luminat cu lumina cunoştinţei Tale să ducă neamul acesta al Tău, Doamne, pe drumul salvării din necazurile în care propriile păcate l-au scufundaţ spre soarele Dreptăţii, Răsăritul cel de Sus, Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Sfântă Maică a lui Dumnezeu, ajută neamul şi ţara noastră! Toate puterile cereşti, apăraţi pământul ţării noastre de năvălirile vrăjmaşului văzut şi nevăzut. Toţi sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

adaptare după Rugăciune pentru Anul âesta(2001), a Părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa

sursa: Apologeticum

3 Comments

 1. Un om care iubeşte dreptatea spune:

  Într-adevăr, să ne rugăm pentru un ales al lui Dumnezeu, dar nu numai în fruntea acestei ţări, ci şi în fruntea instituţiei Bisericii.
  Pentru că partea cu „binecuvântat de ierarhi”, sincer să fiu , n-am prea înţeles-o. Cum adică, toţi conducătorii pe care i-a avut România în toţi aceşti 65 de ani dezastruoşi, catastrofali pentru ţară, n-ar fi avut binecuvântarea ierarhiei Bisericii Ortodoxe? Ba eu zic că au avut din plin binecuvântarea ierarhiei BOR. Nu numai binecuvântarea dar şi colaborarea. Cu partidul şi securitatea înainte de 1989, iar mai apoi cu hoţii care au distrus această ţară. Să ne amintim un pic, că poate am uitat.
  În perioada comunistă, membri de vază ai ierarhiei BOR făceau parte din Marea adunare naţională, unde aprobau cu mare entuziasm hotărârile dictatorului. Inclusiv hotărârea de demolare a 28 de biserici în Bucureşti, monumente istorice în marea lor majoritate, au blagoslovit mai marii Bisericii de atunci.
  Se ducea patriarhul BOR de atunci în faţa Congresului american şi minţea cu neruşinare că bisericile respective stăteau să cadă, că de asta urmau să fie demolate.
  Tot acelaşi patriarh, încălcând hotărârea Sinodului, făcea campanie electorală unuia care a contribuit decisiv la devalizarea economiei naţionale, adică lui Adrian Năstase.
  În toţi aceşti 65 de ani de dezastru pentru ţară, doar un singur ierarh şi-a ridicat glasul în apărarea intereselor acestei ţări şi în apărarea omului de rând. âesta a fost de fapt şi singurul adevărat ierarh, cu adevărat vrednicul de pomenire Bartolomeu Anania. Restul …, tot o apă şi-un pământ. Nu le pasă de ţară, nu le pasă de neam, nici chiar de Biserică nu le pasă. Batjocoresc în cel mai neruşinat mod cu putinţă pe Dumnezeu, prin slujirea lor faţă de masonerie, faţă de ecumenism, faţă de actele cu cip, faţă de politicienii corupţi care distrug această ţară.
  Dacă astăzi ar părea acel conducător ales, el ar trebui să primească binecuvântarea patriarhului. Nu aşa sună rugăciunea? Adică binecuvântare din partea masoneriei ar trebui să primească el conducătorul, din moment ce patriarhul este şi mason.
  Cu excepţia mai sus amintită, a ridicat vreun ierarh glasul în apărarea acestui neam şi a acestei ţări, a mustrat vreun ierarh politicienii cei corupţi care duc această ţară în prăpastie?
  Dar ce exemplu să dea ierarhia de azi în faţa conducătorilor ţării, când ei au generalizat simonia şi când unii dintre ei practică tot felul de inginerii financiare. Cică n-ar mai fi vorba de vânzarea celor sfinte pe bani, ci despre dreptul de cârjă ce se cuvine ierarhului. Auziţi neruşinare şi bătaie cruntă de joc la adresa Sf. Scripturi şi la adresa Sf. Părinţi.
  Şi atunci când ierarhii îşi bat joc de Dumnezeu, poporul este cel care plăteşte. Aşa este scris şi aşa s-a întâmplat din vechime şi până azi.
  Ierarhia din ziua de azi nu poate binecuvânta decât pustiirea şi distrugerea, unui neam şi unei ţări.
  Ce poate binecuvânta un patriarh care săvârşeşte fapte ca cele relatate aici: http://roncea.ro/2011/09/27/s-a-stins-parintele-adrian-fageteanu-doua-inregistrari-video-tulburatoare-minuni-din-viata-parintelui-dumnezeu-sa-l-aiba-alaturi-in-cetele-martirilor-romani/ ?
  Creştinule ortodox, nu te poţi mântui cu ochii închişi, în complicitate cu ierarhia distrugătoare de neam şi de ţară!
  Să ne rugăm într-un glas să ne scape Dumnezeu de această ierarhie blestemată, distrugătoare de credinţă, de neam şi de ţară. Şi atunci, doar atunci, vom primi şi conducătorii mult aşteptaţi, capabili să scoată ţara la liman.

  • Iacoboaie Radu spune:

   Conducătorii pe care i-am avut și îi avem ne sunt dați de către Dumnezeu ca pedeapsă pentru multele păcate și patimi în care zac românii (milioane de avorturi etc.).
   Să nu cerem ce nu se cade în rugăciuni. Să cerem cu smerenie și iubire ca Dumnezeu să-i întoarcă la credința adevărată pe cei rătăciți și să ne întărească pe toți a săvârși numai faptele bine plăcute înaintea Lui.
   Cât privește binecuvântările ierarhilor, părerea cea mai apropiată de adevăr este că, atâta vreme cât nu au fost caterisiți încă, mai există harul care lucrează în ei, primit prin hirotonie și potrivit succesiunii apostolice. Stăpânirea este până a urmă de la Dumnezeu, este îngăduită de El. Noi trebuie să urâm doar păcatul, nu și oamenii…
   Doamne ajută!

 2. Vasilica spune:

  Doamne ajuta!

Leave a Comment