GRUPAJ DE ŞTIRI CARE ARATĂ ÎN CE ”DIRECŢIE” MERGEM

 • Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace”, tema Întrunirii Ecumenice Internaţionale pentru Pace din 2011
 • Scuze din partea Patriarhului Serbiei pentru comunitatea musulmană
 • Summit creştino-musulman
 • Biserica Rusiei întăreşte relaţiile cu Dioceza catolică de Paris
 • Dialog religios pe tema migraţiei
 • Română şi Biserica Evanghelică din Germania
 • Dialog ecumenic la Timişoara
 • La Edinburgh are loc Conferinţa mondială „Misiune şi Evanghelizare”
 • Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştină 2010 la Ierusalim: 23-31 ianuarie
 • Participare a teologiei româneşti la congresul internaţional cu tema „Pace, frăţietate şi demnitate umană în religiile monoteiste”
 • „Europa constituie în primul rând o realitate spiritual-culturală„
 • Simpozionul internaţional cu tema „Dumnezeu Tatăl şi viaţa Sfintei Treimi„ la Palatul Patriarhiei
 • A IV-a Consfătuire panortodoxă presinodală Chambesy, 6-12 iunie 2009
  Pe larg mai jos

Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace”, tema Întrunirii Ecumenice Internaţionale pentru Pace din 2011

În anul 2011, la Kingston, Jamaica, va avea loc Întrunirea Ecumenică Internaţională pentru Pace, organizată de Consiliul Mondial al Bisericilor.
Pentru pregătirea acestui eveniment, care va avea ca temă „Slavă lui Dumnezeu şi pe pământ pace”, au fost organizate mai multe întâlniri preliminare, unde au fost trasate câteva dintre obiectivele întrunirii din 2011. Una dintre acestea a fost a noua reuniune a Consiliului Ecumenic al Bisericilor din februarie 2006, din Brazilia. Tot în vederea pregătirii înâlnirii din Jamaica, în perioada 29 iunie – 2 iulie anul curent, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti, a avut loc „Consultaţia pe tema învăţăturii şi a practicii privind etica păcii în Biserica Ortodoxă”. Comunicările şi luările de poziţie ale participanţilor la întâlnirea de la Bucureşti vor fi publicate, în lunile următoare, de Consiliul Mondial al Bisericilor.

 • Scuze din partea Patriarhului Serbiei pentru comunitatea musulmană
Patriarhul sârb, Irineu, a cerut scuze cetăţenilor musulmani pentru recentele sale declaraţii în care a vorbit de Islam cu o oarecare imprudenţă, informează b92.net, citat de „Ziarul Lumina„. Într-un comunicat emis de secretariatul său, Patriarhul a precizat faptul că actuala sa poziţie asupra Islamului este dictată de o apreciere faţă de această religie, pentru identitatea, demnitatea şi integritatea musulmanilor ca persoane, pentru întreaga comunitate ca un întreg şi pentru această religie ca una dintre cele mai importante ale lumii.

Explicând faptul că declaraţia sa a fost scoasă din context, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Serbiei a menţionat faptul că publicaţia Blic, cotidian belgrădean care a realizat interviul cu pricina, a tăiat începutul şi sfârşitul declaraţiei, în care spunea că „toţi suntem creaţia lui Dumnezeu şi, în consecinţă, suntem chemaţi să biruim toate diferenţele dintre noi prin iubire şi să trăim împreună în dragoste şi respect reciproc.„

Îmi exprim regretele mele cele mai adânci faţă de interviul publicat şi faţă de consecinţele sale şi le cer scuze sincere musulmanilor – fraţii noştri creaţi ca şi noi„, a afirmat săptămâna trecută Irineu. În interviul realizat în urmă cu două săptămâni,

Patriarhul de la Belgrad a evaluat filosofia islamică afirmând că musulmanii, atunci când sunt puţini, ştiu cum să se comporte şi să fie corecţi, dar atunci când predomină sau sunt mai mulţi exercită presiune.
Comunitatea islamică a reacţionat vehement la această poziţie, cerând scuze oficiale. „Este incredibil că noul patriarh îşi începe misiunea cu declaraţii lipsite de scrupule faţă de Islam, o religie cu peste un milliard de credincioşi în întreaga lume. Este evident că declaraţia sa cheamă la genocid, pentru că arată indiscuutabil că musulmanii sunt acceptabili în ochii patriarhului doar în măsura în care sunt o minoritate şi îşi trăiesc viaţa cu capetele plecate.
Dacă liderul Bisericii Ortodoxe Sârbe doreşte un minim dialog cu reprezentanţii musulmani, aşteptăm scuze categorice„, s-a spus într-o declaraţie de presă a comunităţii musulmane din Serbia.
De altfel, după apariţia comunicatului de presă în care Patriarhul Irineu cerea scuze, reprezentanţii musulmanilor au emis şi ei o declaraţie în care au afirmat că „doar Dumnezeu este fără de păcat. Oamenii greşesc şi când o fac blasfemiază pe Dumnezeu. Dumnezeu este mulţumit când un om îşi revine şi cere iertare. Dumnezeu este şi mai mulţumit când un om îl iartă pe semenul său, aşa că Veţi fi iertat, astfel încât Cel Atotputernic ne întăreşte în a nu fi plini de resentimente unii faţă de alţii şi în a face ca viaţa noastră în comun să fie dominată de pace şi respect„.
 • Summit creştino-musulman
Catedrala din Washington a găzduit pe 3 martie un dialog public creştin-musulman menit să promoveze înţelegerea şi reconcilierea dintre cele două tradiţii, potrivit eni.ch, citat de „Ziarul Lumina„. Summitul a fost deschis pe 1 martie şi organizatorii au declarat că este prima întâlnire dintr-o serie de patru dialoguri inter-religioase planificate cu reprezantanţii tradiţiilor şiite şi sunnite şi membrii Bisericilor Romano-catolice şi Anglicane. Întâlnirea a fost organizată de Institutul pentru Religie şi Democraţie cu sediul chiar în capitala americană
 • Biserica Rusiei întăreşte relaţiile cu Dioceza catolică de Paris
Reunit la Sankt Petersburg pe 5 martie, sub preşedinţia Sanctităţii Sale, Patriarhul Kiril al Moscovei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Rusiei a examinat raportul prezentat de Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, preşedintele Departamentului de Relaţii Externe al Bisericii Rusiei, în urma vizitei acestuia la Paris (26 februarie – 3 martie), informează egliserusse.eu, citat de „Ziarul Lumina„. Sfântul Sinod a subliniat faptul că „este folositor să se dezvolte contactele cu Dioceza romano-catolică de Paris pentru a se da mărturie despre sfânta ortodoxie în Occident şi pentru întărirea relaţiilor de prietenie între poporul francez, pe de o parte, şi popoarele ţărilor unde Patriarhia Moscovei îşi exercită misiunea pastorală, pe de altă parte„. Sfântul Sinod a apreciat „prezenţa delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse, condusă de Mitropolitul Hilarion, la deschiderea Anului Rusiei în Franţa şi a Anului Franţei în Rusia, precum şi întâlnirile cu reprezentanţii autorităţilor civile franceze şi ruse, dimpreună cu clerul şi credincioşii Episcopiei de Chersones„.
 • Dialog religios pe tema migraţiei
La Istanbul, în 7-11 martie a.c., se desfăşoară o întâlnire a Comitetului reunit al Conferinţei Bisericilor Europene (KEK), condusă de Mitropolitul Emmanuel al Franţei, şi al Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE), pe tema migraţiei, informează ceceurope.org, citat de „Ziarul Lumina„.

Comitetul, creat în anul 1972, are ca obiectiv principal supravegherea şi întreţinerea bunelor relaţii dintre KEK şi CCEE şi este compus, în afară de cei doi secertari ai celor două instituţii, din şapte membri ai fiecărei organizaţii bisericeşti. Programul întâlnirii cuprinde o masă rotundă pe tema migraţiei, cu participarea unor experţi în domeniu, adjunctul ministrului de interne din Grecia, Theodora Tzakri, secretarul general al Comisiei Internaţionale Catolice pentru Migraţie, cu sediul la Geneva (ICMC), Johan Ketelers, şi directorul pentru afaceri politice din partea Secretariatului General al Afacerilor Uniunii Europene, Alp Ay.

De asemenea, în program se mai află şi schimburi de idei pe tema activităţilor, experienţelor şi proiectelor Bisericilor şi ale Conferinţelor Episcopale în domeniul migraţiei, cum ar fi o informare despre calendarul celor două orga-nisme şi mai ales al celei de-a XIII-a Adunări a KEK (Lyon, 15-21 iulie 2009), şi o dezbatere pe teme actuale în vizorul instituţiilor europene.

Ieri, 9 martie, s-a desfăşurat şi o întâlnire cu Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu. Membrii Comitetului sunt următorii: din partea KEK – Mitropolitul Emmanuel al Franţei, Patriarhia Ecumenică, preşedinte KEK; Mitropolitul Mihail al Austriei, din partea Patriarhiei Ecumenice; Episcopul David Hamid, din Biserica Angliei; pr. Rauno Pietarinen, Biserica Ortodoxă a Finlandei; dr. Joanna J. Matuszewska, Biserica Evanghelică Reformată din Polonia; pastorul Claire Sixt-Gateuille, Biserica Reformată din Franţa; pr. Viorel Ioniţă, secretar general interimar, Biserica Ortodoxă Română, şi Doris Peschke, director al Comisiei Bisericilor pentru Migranţii din Europa. Din partea CCEE – Cardinalul Péter ErdÅ‘, Arhiepiscop de Esztergom – Budapesta, preşedinte CCEE; Cardinalul Jean-Pierre Ricard, Arhiepiscop de Bordeaux, Vicepreşedinte CCEE, Cardinalul Josip Bozanic, Arhiepiscop de Zagreb, vicepreşedinte CCEE, Stanislav Hocevar, Arhiepiscop de Belgrad, Vincenzo Paglia, Episcop de Terni, Narni şi Amelia, PS Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea, părintele Piotr Mazurkiewicz, secretar general CCEE; părintele Duarte da Cunha, secretar general CCEE; Thierry Bonaventura, ofiţer de presă CCEE.

KEK este Adunarea a 120 de Biserici Ortodoxe, Protestante, Anglicane şi Vechi-catolice din toate ţările europene, precum şi a 40 de organizaţii asociate. A fost fondat în 1959 şi are sedii la Geneva, Bruxelles şi Strasbourg. CCEE adună preşedinţii celor33de Conferinţe Episcopale care activează acum pe bătrânul continent şi este reprezentat de preşedinte, de Arhiepiscopul de Luxemburg, Principatul Monaco, Arhiepiscopul Maronit al Ciprului şi Episcopul de Chişinău.


 • Română şi Biserica Evanghelică din Germania
În perioada 11-14 martie 2010, la âademia Ortodoxă a Sfintei Mănăstiri Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, va avea loc cea de-a douăsprezecea întâlnire frăţească între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (EKD), cu tema „Apostolicitatea Bisericii şi mărturia ei în Europa de astăzi„. Delegaţia Bisericii Evanghelice din Germania va fi condusă de Eminenţa Sa, Episcopul Martin Schindehutte, preşedintele Sectorului „Okumene und Auslandsarbeit„, echivalentul unui sector de relaţii externe, din cadrul Bisericii de la Hanovra. Biserica Ortodoxă Română va fi reprezentată de o delegaţie condusă de IPS Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, informează cotidianul ‘Ziarul Lumina’.
 • Dialog ecumenic la Timişoara
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei în colaborare cu Ordinul Fraţilor Minori din Veneţia derulează de câţiva ani proiectul ecumenic internaţional ”Assisi -Timişoara: punte a dialogului”, cu scopul promovării dialogului între creştini. Întâlnirea din acest an are ca temă textul scripturistic ”Fericiţi cei curaţi cu inima” (Matei 5, 8). Astfel, în perioada 22-28 februarie, la Centrul eparhial vor avea loc mai multe conferinţe şi meditaţii susţinute de reprezentanţii celor două biserici, ortodoxă şi romano-catolică, informează mitropolia-banatului.ro. Totodată în aceste zile delegaţia franciscană, condusă de preotul Tecle Vitrali, va vizita şi câteva aşezăminte monahale din Eparhia Timişoarei.
 • La Edinburgh are loc Conferinţa mondială „Misiune şi Evanghelizare”

Peste 300 de reprezentaţi ai bisericilor creştine din lume participă zilele acestea la Conferinţa mondială „Misiune şi Evanghelizare”, în Edinburgh – Marea Britanie.Întâlnirea marchează împlinirea a 100 de ani de la prima convocare a membrilor bisericilor din lume. Biserica Ortodoxă Română este reprezentată de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, informează Radio TRINITAS.

Înaltpreasfinţia Sa a arătat că „această conferinţă misionară mondială ce a avut loc la Edinburgh în anul 1910 este considerată de mulţi ca un punct simbolic de pornire a mişcării ecumenice moderne”.

„În cuvântul său de deschidere, secretarul general al Consiliului Mondial al Bisericilor, pastorul luteran din Norvegia, Olav Tveit a afirmat că după 100 de ani de la prima conferinţa mondială de la Edinburgh, noi creştini suntem nevoiţi să lansăm împreună un nou început de misiune creştină în secolul 21”, a spus Înaltpreasfinţia Sa pentru TRINITAS TV.

După cum a declarat pentru Radio TRINITAS Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, în cadrul lucrărilor conferinţei au fost dezbătute mai multe teme „Pe lângă aspectul aniversar, conferinţa aceasta primeşte un raport al grupului de lucru special format în urmă cu patru ani care a aprofundat nişte teme care astăzi au constituit motive de dezbatere pe anumite grupuri de lucru, aşa cum aş menţiona: fundamentele misiuni creştine, misiunea creştină în contextul altor religii de pe continentele lumii, misiune şi postmodernitate, educaţie şi formare teologică”.

 • Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştină 2010 la Ierusalim: 23-31 ianuarie

Pentru a comemora centenarul Conferinţei misionare de la Edinburgh din 1910, care a marcat o etapă importantă în iniţierea mişcării ecumenice contemporane, s-a ales drept temă a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină din 2010 „Voi sunteţi martorii acestora”. âeastă temă reprezintă un îndemn de meditare asupra următoarelor versete evanghelice: „Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora” (Luca 24, 46-48).

Programul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină 2010 desfăşurată la Ierusalim de principalele Biserici creştine este următorul:

Sâmbătă, 23 ian. – Biserica Anastasis (Sfântul Mormânt), Golgota, ora 17:30 – Slujba ortodoxă a Privegherii (Apodeipnon)

Duminică, 24 ian. – Catedrala anglicană „Sfântul Gheorghe” (Str. Nablus) – ora 17:00

Luni, 25 ian. – Biserica Patriarhatului latin (Cetatea veche, lângă Poarta Jaffa) , ora 17:00

Marţi, 26 ian. – Biserica luterană a Mântuitorului (Cetatea veche, lângă Sf. Mormânt) – ora 17:00

Miercuri, 27 ian. – Catedrala armeană Sfântul Iacov (Cetatea veche, în cartierul armean) – ora 17:00

Joi, 28 ian – Foişorul Cinei celei de Taină (Muntele Sion) – ora 16:00

Vineri, 29 ian. – Biserica coptă „Sfântul Antonie” (Cetatea veche, lângă Sf. Mormânt) – ora 17:00

Sâmbătă, 30 ian. – Biserica etiopiană (Ierusalimul de Vest) – ora 17:00

Duminică, 31 ian. – Biserica greco-catolică a Buneivestiri (Cetatea veche, lângă Poarta Jaffa)

 • Participare a teologiei româneşti la congresul internaţional cu tema „Pace, frăţietate şi demnitate umană în religiile monoteiste”

În perioada 13-14 decembrie 2009, s-a desfăşurat la Tel Aviv un congres internaţional cu tema „Pace, frăţietate şi demnitate umană în religiile monoteiste”, având o abordare interdisciplinară şi interreligioasă. La acest congres a participat, din partea Bisericii Ortodoxe Române, o delegaţie formată din: Înaltpreasfiniţitul Prof. Dr. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului şi Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Constanţa; Pr. Prof. Dr. Nicolae Dură, Prorector al Universităţii „Ovidius” din Constanţa; Pr. Drd. Vasile Băltăreţu, preot al parohiei ortodoxe din Tarragona (Spania); şi Pr. Drd. Emil Nedelea Cărămizaru, preot la Biserica „Sf. Gheorghe Nou” din Bucureşti.

În sesiunea de referate din 14 decembrie 2009, Înaltpreasfiniţitul Teodosie a susţinut o prelegere cu titlul „Pacea, suprema aspiraţie”; părintele Nicolae Dură a prezentat referatul „Dragostea în religia creştină şi impactul ei în dialogul teologic interreligios”; părintele Vasile Băltăreţu, „Religiile monoteiste şi rolul lor în promovarea păcii, frăţietăţii şi demnităţii umane”; iar părintele Emil Nedelea Cărămizaru, „Pacea în gândirea patristică răsăriteană”. Contribuţia referatelor româneşti a fost apreciată în mod deosebit în concluziile acestei întruniri, anticipându-se o continuare a discuţiilor, la nivel ştiinţific, în cadrul „Centrului de Studii Religioase şi Juridico-Canonice al celor trei religii monoteiste” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Constanţa.

După finalizarea lucrărilor acestui congres, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a efectuat un pelerinaj în Betleem şi Ierusalim. În seara zilei de 15 decembrie 2009, Înaltpreasfinţitul Teodosie, însoţit de membrii delegaţiei române, au vizitat Reprezentanţa Patriarhiei Române la Ierusalim. Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat de Părintele Arhimandrit Ieronim Creţu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, ales episcop vicar patriarhal. Înaltpreasfinţitul Teodosie s-a întors, în aceeaşi seară, în România.

 • „Europa constituie în primul rând o realitate spiritual-culturală„

La Veneţia, în Italia, în perioada 18-21 noiembrie 2009, are loc reuniunea dintre grupul parlamentar al PPE şi lideri religioşi din Uniunea Europeană. Biserica noastră este reprezentată de IPS Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, informează cotidianul „Ziarul Lumina„. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresează participanţilor următorul mesaj:

Trăim astăzi într-o Europă în care oamenii caută mai mult bogăţia materială trecătoare decât bogăţia spirituală a credinţei, iar această criză economică este dublată de o sărăcire spirituală, ca slăbire a credinţei, o răcire a dragostei între semeni şi o împuţinare a faptelor bune. Deşi continentul nostru cunoaşte o dezvoltare deosebită, manifestată printr-un progres ştiinţific şi tehnologic, el este marcat de o pierdere a valorilor umane tradiţionale şi a identităţii, o instabilitate a familiei şi un conflict între generaţii.

De aceea, este datoria noastră, a conducătorilor religioşi, să afirmăm cu tărie adevărul că Europa este nu doar un spaţiu economic, cu norme de drept şi instituţii comune ci, în primul rând, constituie o realitate spiritual-culturală. Uniunea Europeană, Bisericile creştine, precum şi celelalte religii, prin contribuţiile lor specifice, sunt chemate să apere drepturile şi libertăţile umane fundamentale, demnitatea umană, să promoveze cooperarea şi solidaritatea dintre oameni şi popoare, coresponsabilitatea şi comuniunea frăţească, nu numai pe bazele umanismului, ci şi pentru că fiecare om creat după chipul lui Dumnezeu are valoarea sa unică şi eternă.

Salutăm participanţii la această reuniune pe tema Identităţii de valori pentru Europa şi ne rugăm lui Dumnezeu să ne călăuzească, astfel încât, împreună, într-o Europă unită, în bună înţelegere şi pace, să ne apropiem unii de alţii, îndepărtând zidurile dintre noi şi deschizând larg porţile iubirii dumnezeieşti întrupată în dragoste către semenii noştri.

”  DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 • Simpozionul internaţional cu tema „Dumnezeu Tatăl şi viaţa Sfintei Treimi„ la Palatul Patriarhiei

Simpozionul internaţional cu tema „Dumnezeu Tatăl şi viaţa Sfintei Treimi„ s-a deschis ieri, 15 octombrie, după cum ne informează cotidianul „Ziarul Lumina„. Organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în perioada 15-17 octombrie 2009, în Sala Conventus din Palatul Patriarhiei, de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul„ din Bucureşti, în colaborare cu Facultatea de Teologie Protestantă din Tübingen (Germania), prin domnul profesor Jürgen Moltmann, sub înaltul patronaj al Patriarhiei Române, simpozionul reuneşte profesori renumiţi de teologie de la mai multe universităţi din ţară şi străinătate.

Deschiderea a făcut-o ieri, în sala Conventus, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după ce invitaţii au asistat la Sfânta Liturghie din Catedrala patriarhală. Gazda primei şedinţe a fost pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, care şi-a exprimat speranţa „în realizarea unui dialog teologic fructuos şi de înaltă calitate„.

În cuvântul de deschidere, Preafericitul Părinte Patriarh a salutat cu bucurie pe toţi participanţii la simpozion. Despre tema simpozionului, „Dumnezeu Tatăl şi viaţa Sfintei Treimi„, a spus că reprezintă o „fericită alegere„, deoarece se înscrie în manifestările organizate cu ocazia comemorării Sfinţilor Capadocieni, dintre care unii au contribuit fundamental la formularea învăţăturii de credinţă privitoare la Sfânta Treime. În acelaşi timp acest simpozion este un preludiu al anului 2010, dedicat Simbolului de Credinţă Niceo-constantinopolitan. „Dorim ca acest simpozion să fie pentru toţi un prilej de bucurie şi de comuniune spirituală„, şi-a închiat cuvântul Preafericirea Sa.

Tot Patriahul Bisericii noastre a susţinut şi primul referat al simpozionului, intitulat „Semnificaţia teologiei trinitare pentru viaţa şi misiunea Bisericii„, în care a făcut o introducere în sistematica simpozionului. Au fost atinse principalele idei şi mai ales orizontul în care trebie să se înscrie dialogul, a cărui finalitate trebuie să se regăsească în misiunea Bisericii. A vorbit despre legătura între dogma Sfintei Treimi şi taina Bisericii, despre faptul că structurile trinitare se fac vizibile acolo unde este o viaţă autentică spirituală şi despre unitatea eshatologică care arată orizontul spre care se îndreaptă Biserica.

A urmat profesorul Jürgen Moltmann, de la Facultatea de Teologie Protestantă din Tübingen (Germania), cu lucrarea „Dumnezeu Tatăl şi viaţa Sfintei Treimi„. Preafericitul Părinte Daniel l-a numit pe acesta „prieten al părintelui Dumitru Stăniloae, prieten al românilor şi al teologiei ortodoxe româneşti, cel ce a susţinut traducerea şi publicarea în limba germană a Teologiei Dogmatice a părintelui Dumitru Stăniloae„. Profesorul Moltmann şi-a împărţit expunerea în trei capitole. În primul a vorbit despre Iisus şi rugăciunea „Ava Tatăl meu„ – rugăciune cu care s-a adresat Hristos lui Dumnezeu. „âeastă rugăciune implică un fapt exclusiv care se referă numai la Sine însuşi în calitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu. (…) Credem în Dumnezeu Tatăl datorită lui Hristos, căci prin această intimitate credem şi facem experienţa faptului că Dumnezeu este iubire„, a spus acesta. În capitolul al doilea a vorbit despre „Tatăl în Treimea imanentă„, iar în al treilea despre „Viaţa Treimii: Perihoreza„.

Sintetizând expunerea, menţionăm că acesta a atras atenţia asupra separării dintre Tatăl şi Fiul, separaţie injustă care s-a făcut în teologia occidentală, în special. A respins deducerea modernă a Treimii, căreia îi opune o viziune biblică; între filosofie şi Biblie trebuie să rămânem fideli Sfintei Scripturi, chiar dacă folosim un limbaj filosofic. A prezentat şi relaţia dintre Fiul şi Tatăl din perspectivă biblică şi iconomică, arătând de asemenea importanţa orientării treimice a experienţei creştine. A făcut şi o asimetrie în Sfânta Treime, despre Tatăl în Treimea economică şi în Treimea imanentă.

Pr. prof. acad. Dumitru Popescu, următorul conferenţiar, a scos în evidenţă teologia ortodoxă a profesorului protestant Jürgen Moltmann, prin referatul „Logos, Treime şi creaţie„. „Profesorul Moltmann porneşte de la premisa că în constituirea Treimii există în mod clar o prioritate a Tatălui, indiferent dacă o numim monarhie a Tatălui: Unitatea Treimii pleacă în veşnicie de la Tatăl. În viaţa Treimii însă, lucrurile se schimbă, fiindcă cele trei persoane sunt „una„, prin faptul că una se dă alteia şi trăiesc una în alta, aşa cum se desprinde din conceptul intratrinitar de perihoreză. Datorită perihorezei nu există în viaţa Treimii nici o prioritate a unei persoane faţă de alta, nici măcar prioritatea Tatălui. La acest nivel, Treimea este o comuniune de egali fără ierarhie, fiindcă unitatea Treimii nu se realizează nici prin monarhia Tatălui şi nici prin legătura unităţii în Duhul Sfânt, ci prin perihoreza iubirii veşnice„, a spus pr. prof. Popescu.

Referindu-se la Sfânta Treime, profesorul Moltmann susţine că în teologia ortodoxă „ar exista o prioritate a persoanelor divine faţă de relaţiile lor, pentru că în cadrul trinitar persoana şi relaţiile rămân simultane„. Din punct de vedere ortodox, „trebuie avut în vedere însă două lucruri. Pe de o parte, trebuie subliniat că fiinţa divină nu este un bloc monolitic, închisă în ea însăşi, ci are caracter relaţional care permite persoanei să se integreze în constituţia ei internă. Unirea dintre fiinţă şi persoană este atât de profundă, încât teologia patristică răsăriteană spune că atunci când privim persoana, vedem fiinţa, şi când ne îndreptăm atenţia spre fiinţă, vedem Treimea. Existenţa clivajului dintre persoane şi unitate explică oscilaţia existentă între Tatăl, ca factor constitutiv Treimii deasupra unităţii, şi viaţa divină, unde Treimea devine dependentă de unitate nemişcată. Noi susţinem că persoanele divine nu rămân nemişcate după modelul fiinţei divine, ci se mişcă din iubire faţă de om, prin energiile necreate, împărtăşite de Duhul Sfânt. Dacă persoana şi relaţiile ar fi simultane, din cauza unităţii, aşa cum se pretinde mai sus, ar însemna ca omul singur să se ridice la Treime, fiindcă Treimea nu coboară la om. Energiile necreate, care izvorăsc din Treime, reprezintă mijlocul prin care Logosul întrupat vine în lume, pentru ca lumea să urce la Dumnezeu. Dacă Treimea ar rămâne închisă în ea însăşi, ar fi greu de văzut modul în care Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, încât pe Fiul Său întrupat L-a dat ca preţ de răscumpărare pentru ea„, a explicat pr. prof. Dumitru Popescu.

În concluzie, „putem spune că secularizarea societăţii la care asistăm astăzi este produsul unei mentalităţi care a transformat lumea văzută într-o realitate autonomă, care funcţionează independent de Dumnezeu. Din cauză că Dumnezeu rămâne izolat în transcedenţa Sa divină, omul se gândeşte la Dumnezeu ca la o entitate care ţine de domeniul imaginarului. Nu este întâmplător dacă a apărut şi o aşa-zisă ficţiune ştiinţifică, care populează cerul cu fiinţe extraterestre, izvorâte din mentalitatea celor care au transformat lumea supranaturală în obiect de speculaţie fantezistă„, a conchis pr. prof. acad. Dumitru Popescu.

Un alt vorbitor a fost şi pr. decan Ştefan Buchiu, cu lucrarea „Monarhia Tatălui: dimensiunea catafatică şi apofatică„. „Departe de a considera monarhia Tatălui un concept superficial sau perimat, Dogmatica ortodoxă vede în el o adâncime spirituală nebănuită, prin prisma unei sinteze catafatic-apofatice, ca aceea realizată de părintele Stăniloae, de natură să exprime antinomia dintre unica Persoană izvorâtoare a dumnezeirii şi cele trei ipostasuri veşnice, împreună-fără-început, împreună-creatoare, proniatoare şi îndumnezeitoare, dar şi împreună-stăpânitoare în împărăţia veşnicei iubiri. Prevalarea de monarhia Tatălui, greşit înţeleasă, în conducerea societăţii umane sau a Bisericii, este neconformă cu Revelaţia divină, erodează spiritualitatea creştină şi impietează asupra raporturilor de autentică frăţietate din Biserică, ce trebuie extinse în societate. Dimensiunea personalist-comunitară şi cea duhovnicească sunt sacrificate prin afirmarea unor raporturi juridice şi exterioriste, ce se vor greşit fundamentate pe Revelaţia divină„, a punctat acesta.

Prima zi a simpozionului s-a încheiat cu susţinerea lucrărilor de către Elisabeth Johnson („Simboluri feminine ale lui Dumnezeu: Tradiţia şi dreptatea socială„), IPS Irineu al Olteniei („Sfânta Treime la Sfântul Vasile cel Mare„), prof. dr. Daniel Munteanu („Dumnezeu Tatăl – Izvorul iubirii şi al vieţii veşnice„), pr.prof. dr. V. Bel („Sfânta Treime la Sfântul Grigorie de Nazianz„) şi B. Oberdorfer („Principaliter – Aequaliter – Mutualiter? Modalităţi ale relaţiilor intratrinitare„). Astăzi, în a doua sesiune a simpozionului, vor susţine prelegeri T. Hainthaler („Dumnezeu Tatăl în Simbolurile de credinţă din Toledo: fons et origo totius trinitatis„), pr. prof. dr. I. Tulcan („Locul lui Dumnezeu Tatăl în comuniunea Sfintei Treimi la J. Moltmann şi D. Stăniloae„), Adrian Lemeni („Dumnezeu Tatăl – temei al unităţii intratrinitare. O abordare din perspectiva teologiei părintelui Dumitru Stăniloae„), pr. prof. N. Loudovikos („Real or Dictated Otherness? A Criticism of John Zizioulasâ Trinitarian Theology„), pr. prof. A. Niculcea („Observaţii istorico-sistematice moderne pe marginea adaosului Filioque), pr. N. Moşoiu („Paternitatea lui Dumnezeu Tatăl şi darul filiaţiei adoptive baptismale – , spiritum adoptionis filiorum (Rm. 8, 15)„), I. Martinca („Duhul Sfânt în credinţa Bisericii„), C. Ioja („Taina Treimii şi experienţa ei în dimensiunea liturgică a Bisericii„), pr. S. Şelaru („Relaţiile intratrinitare şi consecinţele lor în plan (i)economic„) şi S. Bergmann („În Duhul prin Fiul către Tatăl. Patru teze despre spaţiul Treimii şi mişcarea creaţiei spre mântuire„).

A IV-a Consfătuire panortodoxă presinodală Chambesy, 6-12 iunie 2009

In perioada 6-12 iunie 2009, la centrul ortodox al Patriarhiei de Constantinopol din Chambesy, în apropierea oraşului Geneva, au avut loc şedinţele celei de-a IV-a Consfătuiri panortodoxe presinodale, convocată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, cu acordul Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale, exprimat în cadrul Întâlnirii Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale din 10-12 octombrie 2008, la Fanar, şi confirmat în cadrul schimburilor ulterioare de scrisori.

Consfătuirea a început cu săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii din sărbătoarea Cincizecimii şi s-a desfăşurat sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Mitropolit Ioan de Pergam, din cadrul Patriarhiei Ecumenice, cu sprijinul secretarului pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Ieremia de Elveţia. La Consfătuire au participat reprezentanţii tuturor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, care au primit invitaţiile corespunzătoare de la Sanctitatea Sa Bartolomeu, patriarhul Ecumenic.

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale au salutat participanţii consfătuirii prin intermediul mesajelor sau al reprezentanţilor. Participanţii la consfătuire au transmis telegrame tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Locale, cerând rugăciunile lor şi binecuvântarea pentru sesiunile de lucru care urmau.

Conform dorinţei Întâistătătorilor şi a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe Locale, menţionată în Mesajul participanţilor la Întrunirea amintită, de la Fanar, în octombrie 2008, tema Consfătuirii presinodale a fost legată de organizarea diasporei ortodoxe. Hotărârea legată de ordinea de zi a fost luată de participanţi la începutul lucrărilor.

Consfătuirea, în duh de dragoste frăţească şi încredere, a analizat documentele pregătite la întrunirile Comisiei panortodoxe pregătitoare din 10-17 noiembrie 1990 şi 7-13 noiembrie 1995, la Chambesy. În documente au fost introduse completări, corectări şi explicaţii, adoptate în baza consensului.

Consfătuirea a recunoscut că toate Sfintele Biserici Ortodoxe doresc rezolvarea chestiunii organizării diasporei ortodoxe în baza tradiţiei şi a practicii eclesiologice şi canonice a Bisericii Ortodoxe. Consfătuirea a luat hotărârea creării de noi adunări episcopale în unele regiuni ale lumii, pentru reglementarea situaţiei diasporei, adică a credincioşilor care locuiesc în afara graniţelor Bisericilor Ortodoxe Locale. Preşedinţii acestor adunări sunt primii dintre episcopii Patriarhiei Ecumenice din zona respectivă, iar în lipsa acestora, următorii [ierarhi], în conformitate cu ordinea din Dipticele Bisericilor. Participanţii acestor adunări sunt toţi episcopii canonici, recunoscuţi de către toate Bisericile Ortodoxe şi care păstoresc comunităţi în fiecare din aceste regiuni. âtivitatea adunării episcopale este îndreptată spre manifestarea şi confirmarea unităţii Bisericii Ortodoxe, slujirea pastorală comună a locuitorilor ortodocşi din regiune şi mărturia comună a acestora în faţa lumii. Hotărârile din cadrul adunării episcopale se vor lua în baza unanimităţii Bisericilor, episcopii cărora sunt reprezentaţi în adunare.

Consfătuirea a aprobat, de asemenea, un proiect de regulament care să definească bazele activităţii adunărilor episcopale în diaspora ortodoxă.

Celelalte puncte de pe ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod, şi anume metoda de proclamare a autocefaliei şi autonomiei, precum şi ordinea dipticelor, vor fi analizate la următoarele şedinţe ale comisiilor presinodale pregătitoare şi prezentate pentru aprobare următoarelor consfătuiri panortodoxe presinodale.

Chambesy, Geneva, 12 iunie 2009

Semnează, preşedintele Consfătuirii, Mitropolitul Ioan de Pergam

sursa: http://www.basilica.ro/ro/stiri/

Tags:

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment