Arhiva pentru luna mai, 2009

PAPA IN ISRAEL 2009

„Apoi le-a zis: Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi să o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi!” (Matei 16, 1-4).

„De Te voi uita Ierusalime, uitată să fie dreapta mea!”(Psalmul 136)

âesta a fost jurământul pe care l-am adoptat acum 19 ani, când am intrat prima oară în Ierusalim.De atunci şi până în clipa de faţă, mii de bucurii duhovniceşti au încântat şederea mea în Ţara Sfântă. Aş fi vrut ca măcar anul acesta să pot arată şi povesti cititorilor de pe internet câteva din bucuriile şi înălţările sufleteşti ale întâlnirilor cu ”dulcele Hristos”. Şi drept dovadă voi posta câteva imagini din zilele minunate de Paşti, când mai mult ca oricând şi oriunde, aici în Ierusalim se simte şi se vede prezenţa divină mângâind duhul creaţiei Sale.

Din păcate şirul dulceţilor sufleteşti ne-a fost întrerupt anul acesta de vizita Papei Benedict. Spun că a fost întrerupt deoarece aproape nimic din ceea ce a constituit această vizită istorică(??!) nu a avut” mângâierea ” HARULUI DUHULUI SFÎNT!-în ciuda aparenţelor înşelătoare: primiri oficiale fastuoase,cuvântări meşteşugite, liturghii pompoase, cu mii de pelerini si toate acestea au fost ca o cusătură cu aţă roşie, pe marginea veşmintelor negre ale Ortodoxiei.

Cu durere în suflet şi cu toată responsabilitatea o să fac afirmaţia că în curând vom asista la : căderea definitivă a INTREGII BISERICII ORTODOXE ÎN APOSTAZIE!!!

DOAMNE DĂ-NE UN SEMN!

„Apoi le-a zis: Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi să o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi!” (Matei 16, 1-4).

„De Te voi uita Ierusalime, uitată să fie dreapta mea!”(Psalmul 136)

âesta a fost jurământul pe care l-am adoptat acum 19 ani, când am intrat prima oară în Ierusalim.De atunci şi până în clipa de faţă, mii de bucurii duhovniceşti au încântat şederea mea în Ţara Sfântă. Aş fi vrut ca măcar anul acesta să pot arată şi povesti cititorilor de pe internet câteva din bucuriile şi înălţările sufleteşti ale întâlnirilor cu ”dulcele Hristos”. Şi drept dovadă voi posta câteva imagini din zilele minunate de Paşti, când mai mult ca oricând şi oriunde, aici în Ierusalim se simte şi se vede prezenţa divină mângâind duhul creaţiei Sale.

Din păcate şirul dulceţilor sufleteşti ne-a fost întrerupt anul acesta de vizita Papei Benedict. Spun că a fost întrerupt deoarece aproape nimic din ceea ce a constituit această vizită istorică(??!) nu a avut” mângâierea ” HARULUI DUHULUI SFÎNT!-în ciuda aparenţelor înşelătoare: primiri oficiale fastuoase,cuvântări meşteşugite, liturghii pompoase, cu mii de pelerini si toate acestea au fost ca o cusătură cu aţă roşie, pe marginea veşmintelor negre ale Ortodoxiei.

Cu durere în suflet şi cu toată responsabilitatea o să fac afirmaţia că în curând vom asista la: căderea definitivă a INTREGII BISERICII ORTODOXE ÎN APOSTAZIE!!! Trambulina de la care este poziţionată Ortodoxia de către marile puteri masonice, prin întâlniri şi false prietenii cu toţi închinătorii la idoli din întreagă lume, a dus şi va duce la căderea în gol, în adâncul prăpastiei a întâistătătorilor bisericii şi desigur această dramă va însemna zdruncinarea din temelii a sufletelor creştine dezumanizate şi traumatizate de loviturile de teatru de pe scenă politic-economică. Dacă nu aş fi deschis ochii prima data când am intrat în creştinism – acum 23 de ani – direct pe Vieţile Sfinţilor şi pe Filocalii şi nu aş fi înţeles toată frumuseţea tainică a adevăratei Ortodoxii,probabil ca aş fi înghiţit minciunile otrăvitoare cu care Apusul încearcă să supună Biserica de Răsărit. Adică, în cuvinte mai dure, diavolul ajutat de oamenii apostaţi şi patimile lor, vor să distrugă ADEVĂRUL!!!! Dar, ADEVĂRUL NU POATE FI DISTRUS, PENTRU CĂ ADEVĂRUL ESTE PARTE DIN TREIMEA CEA DE O FIINŢĂ ŞI SE CHEAMĂ – HRISTOS DUMNEZEU!

Făcând apel la răbdarea şi înţelegerea cititorilor ,voi pune la dispoziţia celor ce vor voi să vadă limpede cum masoneria şi statul evreu sionist fac casă bună şi mare priteşug cu papalitatea”, câteva înregistrări de la tv Israel, cu emisiuni de o oră şi unele chiar de trei ore cu marele eveniment al VIZITEI PAPEI BENEDICT ţ XVI-LEA în Israel. Am subliniat toate acestea, deoarece a fost un eveniment cu adevărat fără precedent, ca la televiziunea oficială, postul naţional Israel, să vedem integral liturghii şi slujbe oficiate de PAPA DE LA ROMA, în prezenţa a mii de creştini, musulmani şi evrei. De fapt precedentul l-a creat papa Ioan-Paul în anul 2000, când s-a produs prima oară această legătură vizibilă, oficială, între creştinism şi iudaism, legătură care va creea cadrul necesar pentru INSTţAREA NOII ORDINI MONDIţE,A UNUI GUVERN MONDIţ, A UNEI RELIGII MONDIţE ŞI EVIDENT, A UNUI CONDUCĂTOR MONDIţ, PE CARE ÎL VOR RECUNOAŞTE TOATE NEAMURILE CA „UN DUMNEZEU” !!!

Desigur pentru cititorii neavizaţi şi mai puţin informaţi, sfătuiesc citirea cu atenţie a unor articole extrem de avizate, documentate, adevărate, de pe siturile ortodoxe: Saccsiv, Apologeticum, Război întrucuvânt, Victor Roncea, Sceptik. Astfel, deţinând suficiente informaţii adevărate, clare şi nepărtinitoare, privind prin LUMINA SFINŢILOR PĂRINŢI, vom putea analiza ca într-un laborator, sub lupa credinţei ortodoxe, momentele istoric-religioase pe care le trăim. Un astfel de moment a fost şi această vizită „istorică”. Din păcate, nu am avut răgazul necesar pentru a posta traducerea comentariului făcut de reporterii televiziunii israeliene şi invitaţii lor. Probabil îl vom posta într-un viitor apropiat. Tot ceea ce veţi vedea în aceste ore de filmare a Papei în Ţara Sfântă, are rolul să sporească şi mai mult nedumerirea, incertitudinea şi chiar scârba, în faţa falsităţilor şi minciunilor, cu care ortodoxia lumii se „împodobeşte” în ultimii 50 de ani. Un soi de„ghiveci călugăresc” a fost prezentat lumii, ca o mîncare din cele mai rafinate şi rare: PAPA ÎNTRE EVREI, PAPA LA ZIDUL PLÂNGERII SAU LA MUZEUL MEMORIţ ţ HOLOCAUSTULUI, ÎN FAŢA A MII DE PELERINI CREŞTINI, DE MUSULMANI ŞI DE EVREI, PROFITÂND DE INVITAŢIA ECUMENISTĂ, CA SĂ-ŞI CEARĂ IERTARE ÎN FAŢA MARILOR CONDUCĂTORI EVREI PENTRU GAFELE POLITICO-RELIGIOASE ţE VATICANISTILOR. PAPA LA ACEEAŞI MASĂ LITURGICĂ CU ORTODOCŞII, GRECO-CATOLICII, COPŢII, ARMENII ŞI CINE ŞTIE CÂTE ţTE CULTE ŞI SECTE, ÎNVITÂNDU-I PE TOŢI SĂ GUSTE DIN „PAHARUL MÂNTUIRII”. Păcat că BOR nu a trimis un delegat de seamă la această „frisonată” întâlnire cu Papa, căci IPS Corneanu ar fi fost în elementul său. A trebuit să ne mulţumim cu prezenţa „discretă” a superiorului BOR la Ierusalim, părintele Ieronim, pe care camerele televiziunii israeliene l-au surprins discret, asistând la „messa catolică” de la ora 17 în VţEA IOSSAFAT sau VţEA PLÂNGERII CUM I SE MAI SPUNE ,UNDE SE SPUNE CĂ VA AVEA LOC JUDECATA DE APOI-LOC FOARTE IMPORTANT PENTRU RELIGIA IUDAICĂ-ÎN IMEDIATA APROPIERE A MORMÎNTULUI LUI ABESţOM…ŞI TOTUŞI..„PRITESUGUL ÎNTRE SOARICE ŞI PISICĂ”, A FOST FOARTE TRAINIC ŞI PRODUCTIV..A ADUS ÎN ZONĂ PESTE 10MII DE PELERINI DIN TOATE COLŢURILE LUMII SĂ-L VADĂ PE PAPĂ CELEBRIND O MESSA ÎN VţEA IOSAFAT. Am mai observat apoi prezenţele „discrete„ale ierarhilor BISERICII IERUSţIMULUI, atât la aeroport la sosire şi plecare, cât şi ca întâmpinători la SFÂNTUL MORMÂNT ŞI ţTE LOCURI SFINTE, cât şi la diverse întâlniri, conferinţe, cuvântari şi alte „baloane de săpun” cu care vor să ne orbească ÎN NUMELE IUBIRII, ţ UMANISMULUI ŞI ţ AŞA ZISEI FRĂŢIETĂŢII ÎN HRISTOS, ţ ECUMENISMULUI, ADICĂ ţ NOII ORDINI MONDIţE!

Oare ce părtăşie şi prietenie pot avea creştinii adevăraţi cu oameni care susţin că se roagă UNUI DUMNEZEU-ţLAH, atâta timp cât în cartea sfântă a acestor oameni scrie: ”sunt 12 lucruri spurcate în lume : femeia nemusulmană, câinele …TREIMEA!…

Exact acum un an postam pe acest site un articol intitulat ”De la Ferrara la Ravenna”, unde am dezbătut mai pe larg aceste probleme – devenite o obişnuinţă; căci foarte uşor şi repede se obişnuieşte omul cu răul în viaţa sa. Spuneam deci în acel articol :

„Toate întâlnirile cu încercări de Unire între Roma şi Constantinopol de-a lungul a multor secole nu au adus nici un rezultat pozitiv! Ci dimpotrivă…s-a ajuns chiar la compromisuri şi aplecări către idei ale Bisericii Romano-Catolice. Sub titlul de „reînnoire” sau „curăţare” s-au derulat fără putinţă de tăgadă, din partea poporului „operaţii” în textele liturgice, în conceptul de organizare şi administrare a Bisericilor sub titlul de progres. Oare „progres” să numim hotărârea Bisericii Romano-Catolice alături de „instituţii creştine numite Biserici” de a hirotoni femeile ca preoţi în altar?? Sau „progres” înseamnă aprobarea căsătoriei homosexualilor?…Ca să nu mai vorbim că există şi cazuri mai grave – preoţi în amvon predicând relaţia homosexuală ca fiind una firească – strict autentic – văzut de mine la postul de televiziune germană. Apostazia în care se află în general lumea apuseană ne dovedeşte clar că orice participare a Bisericii Ortodoxe la astfel de întâlniri nu va aduce nici un beneficiu, căci cel ce se află „în întuneric” şi strigă tuturor că „vede lumina”, este de la sine înţeles că nu va ceda, ci dimpotrivă aduce contra-argumente şi vorbeşte de „slăbiciunea argumentelor ortodoxe” în toate punctele fierbinţi.”

Multumesc siteului Războintrucuvânt, fraţilor de la revista Presa Ortodoxă cât şi blogului Apologeticum că au semnalat de multe ori astfel de cazuri grave în BOR, adică de apostazie şi cădere din Harul Domnului. Şi drept dovadă adaug aici unul din ultimile articole preluate de siteul Razboi întrucuvânt din revista Presa ortodoxă:

Pregătiri intense pentru „al optulea Sinod”

– o analiza a revistei PRESA ORTODOXĂ

„În ultima perioadă au circulat prin agenţiile de presă „de nişă”, într-un mod destul de discret, ştiri despre un preconizat sinod „pan-ortodox.” Aflam, astfel, din aceste ştiri, că agentul mobilizator al acestei vaste acţiuni este Patriarhia Ecumenică, făcând apel la întâi-stătătorii ortodocşi să participe, în luna iunie a.c., la întâlniri pregătitoare ale sinodului preconizat a se desfăşura la sfârşitul anului 2009. Întâlnirile ar urma să aibă loc în Rhodos, declarat (fără vreun temei istoric) „centru al Ortodoxiei”, datorită faptului că acolo s-au ţinut şedinţele pregătitoare Conferinţei Bisericilor Europene (CEE) precum şi Simpozionul dedicat Sfântului Apostol Pavel din octombrie 2008, precedenta întrunire a întâi-stătătorilor ortodocşi.

Temele întâlnirii pregătitoare din iunie a.c., după cum suna comunicatul oficial din partea Patriarhiei Ecumenice, sunt grăitoare prin sine însele:

  1. Diaspora ortodoxă – definirea jurisdicţiei asupra populaţiei creştine ortodoxe din afara graniţelor naţionale (Patriarhia Ecumenică pretinde că, potrivit canoanelor în vigoare, înainte de creşterea fenomenului migraţiei, credincioşii din afara graniţelor ţării natale îi aparţin).
  2. Modul de recunoaştere a statutului de biserică autocefală.
  3. Modul de recunoaştere a stării de biserică autonomă.
  4. Dipticele, adică regulile recunoaşterii canonice mutuale între bisericile ortodoxe.
  5. Stabilirea unui calendar comun al sărbătorilor. (La ora actuală, sărbătorile cu dată schimbătoare [calculate după Paşti] se ţin de către toţi ortodocşii în aceeaşi zi, iar cele cu dată fixă [de ex., Naşterea Domnului] se sărbătoresc la o distanţă de 13 zile, unii după calendarul nou, alţii după calendarul vechi).
  6. Impedimentele şi canonicitatea sfinţeniei căsniciei.
  7. Problema postului în lumea contemporană.
  8. Relaţiile cu alte confesiuni creştine.
  9. Mişcarea ecumenică.
  10. Contribuţia Ortodoxiei în afirmarea idealurilor creştine de pace, fraternitate şi libertate.(continuare)